L’Escola Nausica manté una relació directa amb l’EAP del Districre de Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la zona, que dóna suport als centres educatius en la resposta a la diversitat i, sobretot, en aquells alumnes que presenten necessitats educatives especials.

Així doncs, cada dimarts al matí assisteix a l’escola la psicopedagoga Júlia Cortina, que manté sessions amb els infants que requereixen atenció especial i assessora els mestres a l’hora d’establir una bona proposta educativa per a aquests nens i nenes.

img2653