Orientacions sanitàries

Quan un infant arriba a l’escola amb una malaltia transmissible exposa els altres alumnes al perill del contagi. Per tant, convé que no assisteixi a l’escola cap nen o nena que tingui alguns dels següents símptomes:

-Febre, temperatura superior als 37 graus centígrads.

-Processos diarreics aguts o infecciosos.

-Vòmits repetits

-Infeccions a la boca.

-Erupcions i altres alteracions a la pell.

-Conjuntivitis infecciosa sense tractament.

Amb tot, s’acceptarà l’assistència dels alumnes que duguin un informe del pediatre amb el diagnòstic que la malaltia que pateix no és infecciosa.

 

-En el cas que es detecti la presència de polls al cap dels vostres fills, caldrà avisar de seguida el tutor i iniciar immediatament el tractament. Es valorarà l’assistència o no de l’infant a l’escola durant els següents dies.

-En el cas de ferides obertes, s’han de dur degudament desinfectades i protegides amb gasses, tiretes o equivalent.

-Si alguna vegada l’alumne requereix medicació mentre es troba a l’escola o ha de fer algun règim especial, és indispensable que s’especifiqui per escrit el nom, l’horari i la dosificació corresponent acompanyats d’una còpia de la recepta del metge.

-En cas d’indisposició, s’avisarà la família perquè vingui a recollir l’alumne. En cap cas es donarà cap mena de medicació.

Scroll to Top