Equip escolar

A l’Escola Nausica estem plenament orgullosos de la implicació que demostra el nostre equip escolar, tant amb la tasca que realitzen a l’aula amb els alumnes com en el treball col·lectiu que s’elabora des del claustre de professors.
Els professionals de l’educació de l’escola compten amb tota la formació i experiència necessària. I des de l’equip directiu es procura que hi hagi de tant en tant una certa renovació del claustre amb l’arribada de gent jove per reforçar l’equip escolar.

De la mateixa manera, també sentim una gran satisfacció pel compromís i el rigor que mostra el personal no docent en la seva tasca diària a l’escola, ja sigui en la secretaria, en el suport amb els infants, a la cuina, etc.
L’equip professional de Nausica està dotat d’un gran esperit humà i de superació.

Darrere la nostra manera d’entendre l’escola hi ha una manera d’entendre l’educació i la persona. En aquesta direcció, la nostra escola promou diferents àmbits que es troben en mans d’un gran equip escolar i directiu:

Equip directiu

Dolors Santiago – Anna Bayó – Marta Farrés

Equip docent

Manuel Hurtado i Teresa Sala

Petita explicació de qui són i com són.

Raúl Salguero i Marta Farrés

Petita explicació de qui són i com són.

Manuel Hurtado i Teresa Sala

Petita explicació de qui són i com són.

Scroll to Top