Inspirem persones

Una educació que inspira l’alumnat per ser les persones que volen ser a la vida i els ofereix les eines necessàries per fer-se un lloc a la societat del futur.

Inspirem persones” és una filosofia educativa basada en un aprenentatge vivencial i inclusiu dels centres educatius que formen la fundació. Amb un professorat compromès amb l’alumnat i amb tots els avantatges d’una escola d’una sola línia. Si vols saber-ne més coses, visita el nostre web: http://inspirempersones.cat/escola/lescola-nausica/

És una forma de treballar que precisa tenir una bona organització i un professorat compromès. D’aquesta manera, es posa a l’alumne en el centre de l’aprenentatge i aconseguir que rebi una atenció personalitzada i inclusiva al seu centre educatiu.

Inspirem Persones implica molta creativitat i experiència pedagògica per tal de preparar les activitats docents, vivencials i inspiradores. Alhora afavoreixen l’assoliment de coneixements, l’aprenentatge dels idiomes, l’educació en valors i la gestió de les emocions, entre molts altres aprenentatges educatius. Tot això i més inclou el nostre projecte pedagògic escolar.

Nausica, dins aquest marc d’educació avançada, basa la seva metodologia escolar en set principis.

  1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. Els infants són els protagonistes de l’entorn educatiu i, per tant, les activitats se centren en la seva cognició i el seu creixement i funcionen a partir del compromís i la participació activa.
  2. L’aprenentatge és de naturalesa social. Els nens i nenes aprenen principalment per mitjà de la interacció social, i per això fomentem el treball cooperatiu en grup, organitzat i estructurat de manera adient.
  3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge. Considerem fonamental que els docents estiguin en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper que tenen les emocions en l’assoliment de resultats.
  4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. L’entorn educatiu s’ha de distanciar del model “talla única per a tothom” i reflectir en les seves activitats educatives les diferències individuals i preestablertes, per al bé de cada alumne i del grup.
  5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge. Tenir en compte les necessitats individuals escolars i personals també vol dir estimular l’alumne perquè superi el seu nivell i capacitat, tot i que sense pressió excessiva.
  6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge. Cal que les activitats dirigides siguin molt clares pel que fa a allò que s’espera dels alumnes, a allò que fan i a per què ho fan, i proporcionar un feedback pràctic en l’avaluació escolar continua de tots els exercicis.
  7. Aprendre és construir connexions horitzontals. Les estructures educatives han de permetre a l’alumne relacionar allò que treballa a l’aula amb un entorn més ampli, amb la societat en general. Aquesta connexió duu a una comprensió més profunda i útil dels coneixements acadèmics.
Scroll to Top