Història de l’Escola

Per conèixer la Història de l’Escola Nausica s’ha de fer un viatge enrere als anys 40. Des d’aquell moment, l’escola mai ha deixat d’evolucionar i créixer per poder oferir la millor educació a l’alumnat.

Els orígens (1941)

La Història d’Escola Nausica, va néixer el gener de 1941 sota el guiatge de Maria Batlle i Rovirosa, que des d’abans de la Guerra Civil havien treballat en l’àmbit de l’educació juntament amb el senyor Alexandre Galí i Coll a l’Escola Blanquerna de Barcelona. Així doncs, la fundadora de l’escola va oferir una gran oportunitat de formació als infants del barri de Sant Gervasi. El català seria la llengua principal d’aprenentatge, encarada a la gent del barri, l’alumnat estava format per nens i nenes amb una proposta educativa oberta al canvi i a la diversitat.

La primera seu de l’Escola Nausica es va ubicar al carrer Tavern, en un edifici amb jardí. Ben aviat, el professorat i l’alumnat es van traslladar a una torre de majors dimensions amb un espai verd situada al carrer Lanuza. Aleshores, l’oferta educativa es basava en parvulari, ensenyament primari i una classe de nens i nenes que es preparaven per entrar al Batxillerat. És durant els primers 20 anys, on es consolida les bases dels valors, característiques, etc. de l’escola i què per tant, la història de l’Escola Nausica comença a tenir nom propi.


Muntaner, nova casa (1969)

Des dels seus inicis, l’escola va tenir una gran acceptació entre les famílies del barri, que provenien de diverses classes socials i que es mostraven satisfetes de la tasca educativa que realitzava Nausica. Així doncs, el nombre d’alumnes va anar creixent de manera exponencial i l’edifici del carrer Aribau va quedar petit.
El 1969 l’escola es va desplaçar a l’espai actual, a la torre ubicada al carrer Muntaner 309. El canvi d’estratègia educativa que es va produir a Catalunya, va permetre a Nausica acollir infants de Parvulari i de tots els cursos d’Educació General Bàsica (EGB), que havia substituït l’Ensenyament Primari i el Batxillerat Elemental.

Dos anys després del canvi de seu, el 1971, l’escola es va inscriure amb el nom de Nausica en el Registre de la Propietat Industrial i el 1977 va passar a ser centre subvencionat amb la restauració de la Generalitat de Catalunya després de la dictadura franquista. L’any 1980 va obtenir la classificació oficial d’escola dedicada a l’ensenyament preescolar i als vuit cursos d’EGB.

Història1


Naixement de la Fundació (1986)

L’agost de 1985 va morir la fundadora de l’escola, Maria Batlle i Rovirosa, quan estava gestionant la creació de la Fundació Nausica,. Fou el doctor Moisès Broggi i Vallès qui va tramitar la nova titularitat de la fundació, establerta el 17 de gener de 1986, sent ell el primer president. Aleshores l’Escola Nausica començava una nova etapa, també amb una nova directora, Maria Teresa Gesa i Mascorda.

L’Escola Nausica, a poc a poc, es va anar consolidant encara més com un referent educatiu al barri de Sant Gervasi i va créixer mantenint les idees que l’havien dut on era: comprensió cap als problemes dels alumnes i les seves famílies, metodologia activa per a una màxima eficàcia en la formació i respecte cap a la diversitat social, econòmica i d’origen.


Projecte comú (1995)

Al 1995 l’escola va decidir fer un pas més i, junt amb les escoles Bellesguard, Lys, Peter Pan, Reina Elisenda i Estudis Ribot, va formalitzar la Fundació Els Arcs i la conseqüent creació de l’Escola de Secundària Els Arcs. Aquest projecte comú va dibuixar un escenari educatiu molt complet i coherent pedagògicament des de l’Educació Infantil fins a la Secundària.

El 14 de març de 2005 va morir Maria Teresa Gesa i Mascorda després de vint anys exercint com a directora de l’escola. La fundació i el claustre de professors van acordar que Núria Torra entomés la direcció i alhora es va decidir crear un equip directiu. A partir d’aquest instant, es va començar a treballar per la integració de la Llar d’Infants en el marc legal del moment; la consecució de la qual va suposar una renovació important de l’estructura física de l’edifici. I l’any 2012, l’Ajuntament de Barcelona, atenent la proposta del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, va atorgar a l’Escola Nausica la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona, pel seu arrelament al barri i per la seva exemplar trajectòria en l’àmbit de l’educació.


Cap a una renovació innovadora (2016)

L’última etapa de l’Escola Nausica es caracteritza per la participació activa a l’hora d’adaptar l’educació a la realitat social dels temps actuals. L’any 2014, l’Anna Bayó accepta el càrrec de directora, després de la jubilació de Núria Torra, i lidera avui dia el procés de renovació de l’escola, sempre amb la intenció de no perdre l’essència que ha fet arribar tan lluny l’Escola Nausica.

La col·laboració en el projecte Escola Nova 21, que persegueix el repte de trobar una educació rellevant i amb sentit adaptada al context social i cultural del moment; la participació en les Xarxes pel Canvi, la intervenció per generar un entorn digital a l’escola, amb la inclusió d’eines i recursos tecnològics dins l’aprenentatge de les diverses àrees, i la concepció de l’anglès com una eina fonamental per al futur dels infants, demostren la implicació de l’equip educatiu amb la innovació i el canvi.

Des d’aquest moment, Nausica es troba en una renovació constant per ser una escola innovadora. I així, aconseguir oferir una educació i formació adaptada a les necessitats i canvis de la nova societat.

Scroll to Top