àmbit digital

Àmbit digital i noves tecnologies

A l’Escola Nausica entenem que les noves tecnologies impulsen força els canvis de la nostra societat. Per això, creiem que és imprescindible que la formació dels nens i nenes plantegi un aprenentatge actiu en la competència digital.

iPads

A l’escola disposem de 30 iPads perquè els nens i nenes s’iniciïn en el món de les aplicacions, i també d’un iPad per a cada mestre, per tal que puguin organitzar-se les sessions de manera fàcil i ordenada.

Els alumnes de l’escola tenen el primer contacte amb els iPads a l’inici de l’Educació Primària, i és a partir del Cicle Mitjà que se’n fa un ús més específic i treballat.

Els nens i nenes aprenen a fer servir les diverses aplicacions dels iPads d’una manera conscient i crítica, com a recursos per resoldre i millorar els exercicis de les diverses assignatures. Aquestes són les principals aplicacions Apple amb què treballem: Pages, Keynote, Numbers, iMovie, iBook

Amb totes les eines i recursos digitals que els alumnes tenen a l’abast, durant els cicles Mitjà i Superior es treballa la narració digital, és a dir, la creació d’un relat que combina la narrativa i contingut digital variat com imatges, vídeos, textos i música. La realització de narracions digitals ens permeten una integració de les TIC de manera ordinària en els processos d’ensenyament de l’escola, i faciliten una alfabetització mediàtica dels alumnes.

A més a més, a cinquè i sisè de Primària els infants disposen d’altres aplicacions que els permet un coneixement més profund dels iPads i les seves posssibilitats així com aprenen a utilitzar els serveis d’allotjament de fitxers al núvol Dropbox , Google Drive o iCloud.

 

Informàtica al Cicle Superior

En els cursos de cinquè i sisè, es realitza una sessió setmanal d’informàtica. La fase inicial se centra a conèixer l’ordinador com a aparell, per tal de descobrir-ne el funcionament intern i el maquinari, és a dir, el conjunt d’element físics que el formen. Més endavant, s’estudia la capacitat dels servidors i del sistema operatiu.

A continuació, s’analitzen les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram…) i es treballa de manera activa amb els programes següents: Paint, Word, Excel, Power Point, Movie Maker:

També treballem amb Tagxedo, una eina gratuïta d’Internet que ens permet crear textos amb formes i colors originals, i amb Glogster, una plataforma amb la qual podem elaborar pòsters digitals interactius a partir d’imatges, text, música i vídeos.

Scroll to Top