Trets d’identitat:

 • Fundació escolar sense ànim de lucre
 • Centre concertat d’una sola línia
 • Amb 80 anys d’experiència
 • Som escola:
  • Laica
  • Catalana
  • Plural
  • Arrelada al barri
  • Oberta a les famílies

Oferta educativa:

Llar d’Infants (subvencionada): 0-3 anys

Parvulari: 3-5 anys

Primària: 6-12 anys

Secundària: 12-16 anys. Els Arcs

 

Col·laboració amb les famílies

Des de l’Escola Nausica treballem per establir un vincle de treball conjunt i suport mutu entre les famílies i tot el professorat per tal d’afavorir el procés evolutiu dels infants, amb la màxima coherència i compromís.

Comunicació personal

Afavorim la creació d’un ambient afectuós i proper, en què els i les mestres basen la relació amb els alumnes en una autoritat guanyada sempre a partir del prestigi, l’experiència i l’acompanyament. Un dels nostres trets d’identitat és la comunicació directa i amable com un element essencial per crear vincles de confiança en el grup que permetin solucionar conflictes i generar amistats.

I en aquest sentit comunicatiu tenim l’anglès com a tercera llengua d’aprnentatge.

 

Aprenentatge vivencial

A l’Escola Nausica entenem la diversitat com un element enriquidor. El nostre objectiu és que cada alumne conegui i accepti positivament la seva singularitat i que es proposi exigentment el seu propi creixement. D’aquesta manera, Nausica treballa per generar un entorn educatiu que estimuli en l’alumne la formació d’un criteri propi, l’exercici de la llibertat responsable i l’esforç continuat per ser un mateix; amb el guiatge personalitzat i atent de l’equip educatiu del centre.

Treball cooperatiu

Fomentem el treball cooperatiu, com una via d’aprenentatge integral en què els infants persegueixen una fita comuna a partir de la col·laboració, el compromís i el diàleg. Amb tot, l’actuació col·laborativa crea sinèrgies positives d’amistat i desenvolupa una actitud empàtica i assertiva entre els infants.