Material pedagògic

Tot el material pedagògic està socialitzat. És un material que tots en podem disposar quan el necessitem. Ja fa més de 20 anys vam començar el projecte de reutilització de llibres a l’escola, per tant no cal comprar cap material pedagògic específic, com apps, diccionaris, etc., ni quaderns ni llibres.

Equip d’Educació Física

A partir d’aquest curs, no hi ha un equip igual per a tots. Cal que l’alumne, el primer dia de la setmana que tingui Educació Física, porti una samarreta, uns pantalons i una bambes per poder-se canviar i realitzar l’activitat còmodament.

Bata i motxilla

Cal que cada alumne tingui una bata de l’escola, vermella o blava, que ens protegirà la roba que portem en els moments més creatius o plàstics i la motxilla la usarem per portar el que calgui a l’escola i a les sortides pedagògiques.

Xandall

El xandall de l’escola és necessari des de P3 i fins a 1r de Primària pels dies d’educació física i piscina perquè els alumnes es puguin canviar còmodament i per a les sortides, per a identificar-los com a grup amb un cop de vista.

 

La motxilla, la bata i el xandall ho trobareu a:

CLICAR