Tècnics informàtics

Paraules com memòria Ram. disc dur, font d’alimentació, placa base, programari o maquinari les hem aprés aquest inici de curs. I la millor manera de demostrar els nostres coneixements informàtics ha sigut fabricar el nostre particular i creatiu PC amb tot tipus de material de reciclatge.

Scroll to Top