Servei psicopedagògic

L’Escola Nausica ofereix servei pedagògic mantenint una relació directa amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. L’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la zona, dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat. D’aquesta forma el centre podrà oferir una atenció professional i personalitzada de l’alumnat que presenten necessitats educatives específiques juntament amb les seves famílies, respectant l’estil de l’escola, escola inclusiva.

Així doncs, cada dimarts al matí a l’escola compte amb el servei de la psicopedagoga Júlia Cortina. Mantenint sessions amb els infants que requereixen atenció especial per tal de detectar i conèixer les seves necessitats. I així, posteriorment, poder assessorar a les famílies i al professorat per poder establir una bona proposta educativa que s’adapti a aquests nens i nenes.

La psicopedagoga, la directora i una mestra especialitzada en necessitats educatives especials formen part de l’equip educatiu CAD (Comissió d’Atenció de la Diversitat) per tal de donar el màxim de servei possible. Bàsicament a Educació Infantil es fa un treball de detecció handicaps de l’alumnat i un seguiment del procès educatiu a Educació Primària.

Scroll to Top