Projecte pedagògic

L’infant és el centre del projecte pedagògic de l’escola i el protagonista del seu procés d’aprenentatge i creixement personal. Per aquest motiu a l’Escola Nausica es treballa de forma inclusiva i des de la individualitat per desenvolupar l’autonomia personal, la responsabilitat, l’interès per l’aprenentatge i la manera de viure i comprometre’s amb el món.

El projecte pedagògic de la Nausica es basa a desenvolupar les capacitats i competències de l’alumnat amb un ventall de metodologies adaptades mitjançant la creativitat, el treball cooperatiu i l’educació emocional dels infants. Així es contribueix al seu creixement i evolució com a persona, tant de manera individual
com social, en un món plural i canviant.

Per resumir el nostre projecte pedagògic hem decidit crear un cub, un políedre regular. Cada cara del cub sense muntar, és una característica que reflecteix a l’Escola Nausica. La introducció de totes les actuacions possibiliten el creixement i desenvolupament conscient del nostre alumnat formant el cub.
D’aquesta manera, els infants i adolescents seran responsables del seu propi procés d’aprenentatge i de les seves aptituds per poder incidir de manera directa sobre els aspectes que els permetin desenvolupar les competències per a la vida.

Scroll to Top