Basem el nostre projecte pedagògic en diversitat de metodologies perquè tenim diversitat d’alumnes.