Projecte pedagògic

El projecte pedagògic de Nausica es basa a desenvolupar les capacitats de treball i competències dels alumnes amb un ventall de metodologies adaptades a l’etapa de l’alumnat mitjançant l’educació creativa i el treball cooperatiu.
Així, es contribueix al seu creixement i evolució com a persona, tant de manera individual
i social, en un món plural i canviant. A més a més, també s’estudia com desenvolupar les capacitats de treball en grup cooperatiu per tal de començar a introduir el sistema de formació i d’ocupació laboral actual.
D’aquesta forma, es pot proposar i oferir una atenció més personalitzada per a les necessitats de cada alumne i formar un espai d’aprenentatge sòlid en l’escola.

L’alumnat és el centre del projecte pedagògic de l’escola i el protagonista del procés d’aprenentatge i de creixement personal. Per aquest motiu, a Escola Nausica es treballa de forma inclusiva i des de la individualitat de cadascú per desenvolupar la seva autonomia personal, responsabilitat, l’interès per l’aprenentatge i la manera de viure i comprometre’s amb el món.


Per resumir el nostre pedagògic hem decidit crear un cub, un políedre regular. Cada cara del cub sense muntar, és una de les accions i característiques que reflecteixen a l’Escola Nausica. La introducció de totes les actuacions possibiliten el creixement i desenvolupament conscient del nostre alumnat formant el cub.
D’aquesta manera, els infants i adolescents seran responsables del seu propi procés d’aprenentatge i de les seves aptituds per poder incidir de manera directa sobre els aspectes que els permetin arribar a ser persones competents.

Scroll to Top