Educació Primària

L’objectiu principal que té el centre escolar Nausica en l’etapa d’educació primària és que els nens i nenes siguin els principals protagonistes del seu progrés i aprenentatge en el camí de l’educació.
La finalitat que tenim com a escola és acollir l’alumne amb totes les seves necessitats: acadèmiques, emocionals, físiques i creatives. Desenvolupar al màxim cadascuna de les seves competències.

Els anys que es viuen en la Primària són molt significatius per al creixement individual i col·lectiu dels infants. És el moment on els nens adquireixen tant hàbits de treball, valors i normes acadèmiques com personals. Aprenen a gestionar les seves emocions i empatitzar amb els altres.
Tots els cursos, des de 1r a 6è, compten amb un espai de treball individual. La interacció i treball cooperatiu entre cursos és present. La barreja entre l’alumnat de diferents edats genera una zona d’aprenentatge individual i col·lectiu molt enriquidora.

En l‘Escola Nausica de Barcelona no sols tenim present aprendre a llegir, escriure, saber resoldre un problema matemàtic, etc. també treballem l’educació emocional, mediambiental i sostenible, les accions solidàries, l’ús responsable de les tecnologies, la bona recerca i gestió de la informació, etc. Treballem contínuament per aconseguir que l’educació del centre educatiu sigui una educació integral on l’infant és el centre i motor.

Que volem que aprenguin els alumnes d’Educació Primària a Escola Nausica?

“La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo.”
Nelson Mandela

En Escola Nausica de Sant Gervasi utilitzem diferents metodologies educatives de treball amb una visió global per a ajudar l’alumnat a evolucionar durant la seva etapa escolar tant personalment com academicament. On donem una especial importància a l’educació primària en anglès i a l’educació integral.

L’alumnat d’aquesta etapa es troba en un procés de rebre, conèixer, adquirir, etc. tota mena de coneixements i reforçar, millorar i treballar els que ja té. Per aquest motiu, en l’educació primària, enfortim la confiança del nostre alumnat i fem que siguin partícips del seu propi procés d’aprenentatge. Així doncs, volem que cada alumne treballi en la seva evolució i sàpiga emprar els recursos personals i acadèmics.

Metodologies de l’aprenentatge:

Desplaça cap amunt