Escola Bressol

L’Escola Bressol de l’Escola Nausica, al barri de Sant Gervasi és un espai que acull nens i nenes de 0 a 3 anys. Com Escola Bressol, aportem als infants experiències educatives que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge. Alhora, una primera experiència de socialització fora del marc familiar.
La distribució i l’organització de la Llar d’Infants tenen una gran importància en el procés d’aprenentatge dels infants. Els espais de la llar d’infants de Barcelona estan pensats per a generar un entorn físic segur i acollidor que permeti que els infants desenvolupin les seves capacitats afectives, motrius, socials i cognitives. Respectant el procés d’evolució de cada un dels infants, la seva manera de ser i de fer, les necessitats individuals.

Al llarg de tot el curs escolar s’estableix una comunicació fluida entre família i equip educatiu. D’aquesta manera hi ha un feedback continu de les diferents qüestions educatives i personals que incideixen en el creixement dels seus fills i filles. Des de l’escola procurem que cadascun dels infants trobi el seu lloc a l’escola. Per tal d’aconseguir-ho, basem la nostra metodologia i projecte educatiu en les necessitats dels infants.

“Una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes”.
Loris Malaguzzi

Scroll to Top