Escola Bressol

L’Escola Bressol de Nausica al barri de Sant Gervasi, és un espai familiar i acollidor destinat a infants de 0 a 3 anys. Des de la llar d’infants aportem als nens i nenes experiències significatives que promouen el desenvolupament i l’aprenentatge acord amb les necessitats individuals de cadascú. Alhora, és una primera experiència de socialització tant per les famílies com pels nens i nenes.  

Per nosaltres és important el vincle familiar en totes les etapes educatives que ofereix l’escola. Sobretot a la llar d’infants. Al llarg de tot el curs escolar, s’estableix una comunicació fluida entre família i equip educatiu. D’aquesta manera hi ha un feedback continu de les diferents qüestions educatives i personals que incideixen en el creixement dels seus fills i filles. Des de l’escola procurem que els infants trobin el seu lloc. Per tal d’aconseguir-ho, basem la nostra metodologia i projecte educatiu en les necessitats dels infants. 

I quin és el nostre projecte educatiu?

A l’Escola Nausica apostem per la filosofia educativa “INSPIREM PERSONES”, projecte pedagògic que seguim en totes les etapes escolars, des dels més petits fins als més grans. Aquesta es basa en un aprenentatge per projectes, vivencial i inclusiu, de naturalesa social i on les emocions són una part fonamental. L’alumne es considera el centre de l’aprenentatge, tenint en compte les diferències i interessos individuals. A més a més a la llar d’infants ens basem en diferents referents pedagògics, agafem el millor de cada un d’ells i ho adaptem als infants i a l’essència de l’Escola Nausica. 

“Una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes”.
Loris Malaguzzi

Des de l’Escola Bressol creiem que la distribució i l’organització tenen una gran importància en el procés d’aprenentatge dels infants. Els espais de la llar d’infants de Barcelona estan pensats per a generar un entorn físic segur i acollidor. Que permet que els infants desenvolupin les seves capacitats afectives, motrius, socials i cognitives. Respectant el procés d’evolució de cada un dels infants, la seva manera de ser i de fer, la seva autonomia i les necessitats individuals.

Scroll to Top