ESO-Ensenyament Secundari Obligatori

Fundació Els Arcs

De 1r a 4t d’ESO (13-16 anys), tres línies per curs, tots els nivells concertats per la Generalitat de Catalunya, a Escola Els Arcs – Educació Secundària Obligatòria.

Les escoles Lys, Nausica i Peter Pan van crear l’Associació “ELS ARCS”, amb l’objectiu d’oferir un espai nou on impartir l‘ESO (Educació Secundària Obligatòria). Es tracta d’un grup d’escoles amb personalitat i ideari propis. En la línia de la millor tradició pedagògica catalana, avalades per una tasca de més de 25 anys. La catalanitat i l’europeisme, el pluralisme i la personalització, que són patrimoni comú d’aquestes escoles. Una garantia pels anys de servei oferts i que, per aixó queden assegurades en la nova secundària que aquestes escoles creem i promocionem. Per això mateix queden també garantits en els nous Batxillerats (les quatre modalitats) i Cicles Formatius que es cursaran a CIC-Thau Batxillerats, institució de sòlida tradició en el camp de l’educació del nostre país i amb la qual la Fundació ELS ARCS ha establert un conveni de col·laboració.

Ideari de la Fundació Els Arcs:

Totes les escoles que formem part de la Fundació Els Arcs som centres a escala humana: més petits per als nens petits i més grans per als alumnes grans, però mai massa grans, per evitar que es massifiquin i s’hi perdin identitats personals, on l’alumnat continua sent el protagonista del seu aprenentatge.

  • Escoles catalanes, plurals i personalitzadores.
  • Professorat qualificat i implicat en la tasca educativa, dins el projecte per al qual treballa.
  • Educació adreçada a harmonitzar el grau més elevat d´autonomia personal amb la generosa i necessària sociabilització.
  • Especial relleu als valors humans i socials i al respecte per l´entorn.
  • Coneixements sòlids dels continguts del currículum, fent èmfasi en els aspectes procedimentals (mètodes i hàbits de treball, organització i revisió de la feina, ordre i forma acurada…)
  • Estudi de dues llengües estrangeres en la part comuna del currículum de la Secundària: Anglès i Francès.

Desplaça cap amunt