Familiar

A Escola Nausica creiem que és de vital importància la relació: alumnat-família-escola.
En aquest sentit treballem per establir un vincle diari, positiu i proper de treball conjunt i suport mutu entre les famílies i tota la comunitat educativa. Sent un centre familiar, proper, flexible i accessible. D’aquesta manera, afavorim i ajudem als infants en el seu procés, creixement i evolució amb la màxima coherència i compromís, sentint-se còmodes, confiats i segurs. On l’atenció personalitzada és fonamental.

L’escola és sempre oberta. On mestres i famílies tenen objectius comuns. Aconseguir trobar el benestar i educar als infants en el sentit més ampli.

Scroll to Top