Història de l’Escola

Per conèixer la història del nostre centre escolar s’ha de fer un viatge enrere als anys 40. Des d’aquell moment, l’escola mai ha deixat d’evolucionar, créixer i innovar per poder oferir la millor educació a l’alumnat.
Fundació – Infantil (1941)

L’Escola Nausica va néixer el gener de 1941 amb la Maria Batlle i Rovirosa al capdavant. Havia treballat en l’àmbit de l’educació juntament amb Alexandre Galí i Coll a l’Escola Blanquerna de Barcelona. Així doncs, la fundadora del col·legi va oferir una gran oportunitat de formació als infants del barri de Sant Gervasi. El català va ser la llengua principal d’aprenentatge a l’escola amb una proposta educativa oberta al canvi i a la diversitat.

La primera seu de l’Escola Nausica es va ubicar al carrer Tavern, en un edifici amb jardí. Ben aviat, el professorat i l’alumnat del centre escolar es van traslladar a una torre de majors dimensions amb un espai verd situada al carrer Lanuza. Aleshores, l’oferta educativa es basava en el parvulari, ensenyament primari i una classe de nens i nenes que es preparaven per entrar a l’actual Batxillerat.

Creixement – EGB (1969)

L’escola va tenir una gran acceptació entre les famílies del barri. Es mostraven satisfetes de la tasca educativa que realitzava el centre escolar Nausica. Així doncs, el nombre d’alumnes va anar creixent de manera exponencial i l’edifici del carrer Aribau va quedar petit. El 1969, amb l’ajuda de les famílies, l’escola es va desplaçar a la torre ubicada al carrer Muntaner 309. Es va preparar per a la nova Llei d’Educació, l’EGB, oferint tot l’ensenyament obligatori fins els 14 anys, on el català seguia sent la llengua vehicular al centre educatiu alhora que formava persones.

El 1977 va passar a ser centre esolar concertat de la Generalitat de Catalunya. Al 1980, va obtenir la classificació oficial d’escola dedicada a l’ensenyament preescolar i als vuit cursos d’EGB.

Història1

L’agost de 1985, va morir la fundadora de l’escola quan estava gestionant la creació de la Fundació Nausica. Fou el doctor Moisès Broggi i Vallès qui va tramitar la nova titularitat de la fundació. El 17 de gener de 1986, sent ell el primer president. Aleshores l’Escola Nausica començava una nova etapa. També amb una nova directora, Maria Teresa Gesa i Mascorda.

L’Escola Nausica, a poc a poc, es va anar consolidant encara més com un referent educatiu al barri de Sant Gervasi. Va créixer mantenint el seu ideari escolar: educació en valors i emocions, metodologia activa per a una màxima eficàcia en la formació i respecte cap a la diversitat social, econòmica i d’origen i participació de les famílies de l’escola.

Renovació – ESO (1995)

Al 1995, l’escola va decidir fer un pas més i, junt amb les escoles Bellesguard, Lys, Peter Pan, Reina Elisenda i Estudis Ribot, va formalitzar la Fundació Els Arcs i la conseqüent creació de l’Escola de Secundària Els Arcs. Aquest projecte comú va dibuixar un escenari educatiu molt complet i coherent pedagògicament des de l’Educació Infantil fins a la Secundària.

El 14 de març de 2005, va morir Maria Teresa Gesa després de vint anys exercint com a directora de l’escola. La Núria Torra va entomar la direcció del centre formant un equip directiu profesionalitzat. A partir d’aquest instant, es va començar a treballar per la integració de la Llar d’Infants en el marc legal del moment. L’homologació de la guarderia va suposar una renovació important de l’estructura física de l’edifici. Al 2012, l’Ajuntament de Barcelona, atenent la proposta del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, va atorgar a l’Escola Nausica la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona. Pel seu arrelament al barri i per la seva exemplar trajectòria en l’àmbit de l’educació.

Innovació  (2016)

L’última etapa de l’Escola Nausica es caracteritza per la participació activa a l’hora d’adaptar l’educació a la realitat social dels temps actuals. Al 2014, l’Anna Bayó va acceptar el càrrec de directora. Després de la jubilació de Núria Torra, lidera avui dia el procés de renovació de l’escola. Sempre amb la intenció de no perdre l’essència que ha fet arribar tan lluny al centre escolar concertat Escola Nausica.

La col·laboració en el projecte Escola Nova 21, que persegueix el repte de trobar una educació rellevant i amb sentit adaptada al context social i cultural del moment; la participació en les Xarxes pel Canvi, la implementació de diversitat de metodologies, la comunicació plurilíngüe com una eina fonamental per al futur dels infants, demostren l’esperit innovador del col·legi. A la vegada que la professionalitat i la implicació de l’equip educatiu.

Desplaça cap amunt