Fundació Nausica

Fundació Nausica

Els membres de la Fundació Nausica de Maria Batlle són persones que han estat i estan vinculades a l’escola Nausica. Hi ha antics pares, mares i alumnes; la directora actual i l’anterior. La seva funció principal és vetllar per la continuïtat del projecte educatiu de l’escola recolzant a l’equip de mestres i a les famílies.

President: Lluís Miralles – Secretari: Josep Broggi

Vocals: Anna Bayó, Jaume Bayó, Antoni Ma Cervera, Carme Lorenzo i Núria Torra.

Scroll to Top