Fundació Nausica

Fundació Nausica

Escola Nausica és escola de Barcelona que compte amb una fundació pròpia. Els membres de la Fundació Nausica de Maria Batlle són persones que han estat i estan vinculades a l’Escola Nausica. Hi ha des d’antics pares, mares i alumnes fins a la directora actual o l’anterior.
La principal funció de la Fundació és vetllar per la continuïtat del projecte educatiu de l’escola. Treballant continuament per oferir el millor servei escolar de Barcelona i del districte de Sant Gervasi. Per aconseguir progressar, la Fundació s’esforça per estar modernitzats i per tant, brindar un servei adaptat a les necessitats de les famílies, alumnes, professors i insitutcions. Per aconseguir-ho, es recolza i s’implica juntament amb l’equip de mestres i les famílies.

President: Lluís Miralles – Secretari: Josep Broggi.

Vocals: Anna Bayó, Jaume Bayó, Antoni Ma Cervera, Carme Lorenzo i Núria Torra.

Scroll to Top