Sostenibilitat, ciència i tecnologia

A qualsevol nivell educatiu de lEscola Nausica, entenem la cultura de la sostenibilitat en lalumnat. Tenim el convenciment que un model de societat basat en equilibri amb el medi ambient serà fonamental per afrontar i superar els reptes del present i del futur. Participem en programes específics d’Escoles més Sostenibles on estudiem i valorem les necessitats del centre i dels alumnes. Gràcies a aquest lligam, gaudim d’una constant aportació d’eines, recursos i coneixements. Aquests ens ajuden a comprendre la importància del funcionament ecològic i sostenible.

Els més menuts ja participen en l’escola en la cura de l’hort. Van aprenent a portar embolcalls reutilitzables, a classificar les deixalles, a no malbaratar recursos i a ser conscients que l’aportació individual suma constantment en la millora col·lectiva. És fonamental aprendre les bases per un bon funcionament ciutadà.
També fem més verda l’escola. Entre tots i totes mantenim el jardí vertical del mur, que també ens ajuda a minimitzar el soroll del trànsit, enfilant l’heura i el del costat de l’hort amb diferents plantes.
A més de les tasques d’aula, participem en projectes externs que ens aporten un plus en el coneixement. Atenint-nos a la diversitat de l’alumnat amb l’experiència real dins del món i que promouen l’interès per les matemàtiques, la ciència i la tecnologia.

DSC_0553
IMG_20191112_100911

Les noves tecnologies i Nausica.

Impulsen canvis dins la nostra societat. Resulten ser eines molt potents al servei de l’aprenentatge. El desplegament de competències digitals tracta un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant l’escolaritat.
Són transversals i poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten qualsevol àrea curricular. I es fa imprescindible que la formació dels nens i nenes plantegi un aprenentatge actiu en la competència digital.
Disposem d’iPad socialitzats, per tal que s’iniciïn en el món de les aplicacions juntament amb els mestres que els acompanyen, només usats per l’alumnat de Primària. És molt positiu aprendre conjuntament i tenir un esperit crític enfront del què i com s’aprèn. La tecnologia té el seu paper facilitador de feines, i també d’aprenentatges. Pot ser enriquidor si donem el tractament i ús adequat.

A l’Escola Nausica apostem per un aprenentatge competencial de les matemàtiques a partir del diàleg i la manipulació. Amb INNOVAMAT vivim les matemàtiques amb il·lusió. És una visió de les matemàtiques diferent i dinàmica, centrada en els alumnes. Les sessions, molt ben guiades, parteixen d’una proposta manipulativa i amb reptes molt engrescadors i oberts on les respostes poden ser diverses. És una proposta educativa de gran qualitat on tots ens sentim un equip potent i en constant evolució.

Scroll to Top