Educació en valors i emocions

A l’Escola Nausica donem importància a l’educació en valors i emocions. Les emocions i els valors són els pilars del nostre projecte educatiu. El respecte és l’ingredient principal per poder desenvolupar acadèmicament el creixement personal de cada infant a l’escola. L’educació en valors i emocions és indispensable per a crear un bon ambient dins de l’aula. Donat que serà un primer aprenentatge que servirà per a la convivència en societat. 

Al col·legi resolem els conflictes que sorgeixen el dia a dia amb empatia i de forma efectiva. Basant-nos en el pla de convivència del centre. També fem un treball de prevenció amb diferents programes (1-2-3 Emoció, Parlen els nens i nenes, etc.). Activitats de tutoria en horari escolar on els infants puguin ser conscients de les pròpies capacitats i actituds per aportar la seva l’alegria i el saber fer a tot el grup classe. D’aquesta manera, es genera un bon clima escolar. I es veu reflectit en les relacions personals i en les dinàmiques de feina que s’estableixen entre tothom en el centre.

Com a resultat, s’adquireixen valors educatius útils per la relació personal amb un mateix, les relacions escolars i familiars i futures relacions. En conclusió, ajudar a l’alumnat a conèixer les seves emocions i els seus valors. 

 

A L’ESCOLA NAUSICA APRENEM A VALORAR I ESTIMAR, A NAUSICA ENS VALOREM I ENS ESTIMEM!!!!! 

Scroll to Top