Els idiomes ens fan universals

Tenim la sort de viure en un territori multilingüe, on diferents llengües coexisteixen i conflueixen en un mateix nivell. Els idiomes ens fan universals i per aquest motiu, les persones que vivim en aquest indret ens considerem persones plurilingües, és a dir, que coneixem diferents llengües i que som capaços i capaces de parlar-les, comprendre-les i de comunicar-nos a través d’aquestes.

Meteorites

Des de fa cert temps ja, dins d’aquesta realitat multilingüe s’han afegit cada vegada més llengües i noves realitats de persones, creant una nova dimensió de plurilingüisme individual i col·lectiu, que concorda amb les noves vies de comunicació que existeixen avui.

Els idiomes ens fan universals

El nostre planeta és més que mai, un únic espai i un espai únic de comunicació entre persones, on gairebé no hi existeix cap tipus de barrera per comunicar-se amb qualsevol individu.

Per aquest motiu, l’objectiu que tenim des de l’escola és fer present aquesta nova realitat a través de l’ús de les diferents llengües presents a l’entorn dels infants de manera transversal perquè els idiomes ens fan universals.

Halloween

Que els infants vegin i coneguin persones que tenen la capacitat de comunicar-se de diferents maneres i a través de diferents llengües en un mateix entorn és mostrar la realitat del món en el que vivim, un món global, un món d’intercanvis enriquidors a tots els nivells de comunicació: des del llenguatge no verbal, a l’ús del català, el castellà i l’anglès en diferents situacions. Situacions que siguin reals i significatives per als alumnes.

Design museum

Scroll to Top