Escola concertada

Nauisca és una escola concertada on el seu finançament està dividit en dues parts. La primera part és la subvenció per part de l’Estat i per altra banda, els diners que aporten les famílies dels nens que estudien a l’escola. Aquest finançament mixt permet tenir una major llibertat en la gestió dels recursos econòmics per a oferir una millor educació.

L’educació concertada és el terme mitjà entre l’educació pública i privada. Fet que afavoreix que Nausica sigui una escola oberta a tothom, però amb la possibilitat d’oferir un ensenyament més individualitzat que sigui beneficiós i favorable per poder reforçar les mancances de cadascun dels nostres alumnes i tendre la mà en el procés de creixement i evolució educatiu i personal.

Nausica forma part dels centres educatius concertats situats al districte de Sant Gervasi.

Scroll to Top