Menjador escolar

L’Escola Nausica ofereix a tot l’alumnat servei de menjador escolar amb cuina totalment cassolana. La gestió de cuina correspon a l’empresa Cuinem per a Escolars Enric Piquer, que està contractada pel centre. Així, els cuiners treballen diàriament a la cuina que hi ha a la planta baixa de l’escola i elaboren menús adaptats per a les diverses etapes educatives, des de la Llar d’Infants fins a sisè de Primària. A més a més, aquests professionals, en coordinació amb l’escola, també tenen en compte les possibles intoleràncies, al·lèrgies i dietes específiques que pugui haver-hi entre l’alumnat, de manera que garanteixen una alimentació saludable i rigorosa. Pel que fa als menús que s’elaboren es té molt en compte la utilització de productes naturals i de temporada amb processos tradicionals de cocció segurs, cuina sana i elaboració de menús equilibrats i de proximitat.

L’estona de menjador va del tot lligada amb el temps d’esbarjo de què disposen els nens i nenes al migdia. En aquesta estona, els mestres de l’escola reben l’ajuda d’un grup de monitors i monitores, que acompanyen els infants durant l’àpat i durant l’estona d’esbarjo creant sempre un espai segur.

Els infants de l’escola bressol i P3 dinen i a continuació fan la migdiada fins a les 15 h. Els infants a partir de P4, dinen en diferents espais i, abans o després de l’àpat, tenen estona d’esbarjo. A causa de la Covid-19 l’alumnat de cada curs dina a la seva classe respectant el grup bombolla. L’estona d’esbarjo també la fan amb els mateixos companys i companyes en diferents espais.
Els espais que disposem per aquesta estona són les aules i patis de l’escola, el Parc Moragas i el Parc del turó i Tavern.

Mi Bobo (7)

Espai de migdia

L’Escola Nausica entén l’espai del migdia com un element important en l’etapa educativa dels infants, tant per la necessitat que els alumnes tinguin una bona alimentació com perquè adquireixin bons hàbits durant els àpats i l’estona d’esbarjo. Per a això, la directora del centre manté diverses reunions durant el curs amb l’empresa que gestiona el menjador i amb les persones que atenen els infants en aquest espai. D’aquesta forma es fomenta la participació i es supervisa el bon funcionament de l’escola al migdia alhora que es plantegen millores tant proposades per les famílies, l’equip docent, el monitoratge o pels mateixos alumnes.
L’escola ofereix diverses activitats extraescolars per aquells infants o famílies que ho desitgin, ampliant així l’oferta educativa del migdia.

Al nostre canal de YouTube podeu veure receptes dels cuiners encarregats del menjador de l’escola:

Scroll to Top