L’Escola Nausica ofereix a tots els alumnes servei de menjador escolar. La gestió de cuina correspon a l’empresa Cuinem per a Escolars Enric Piquer, que està contractada pel centre. Així, els cuiners treballen diàriament a la cuina que hi ha a la planta baixa de l’escola i elaboren menús adaptats per a les diverses etapes educatives, des de la Llar d’Infants fins a sisè de Primària. A més a més, aquests professionals, en coordinació amb l’escola, també tenen en compte les possibles intoleràncies, al·lèrgies i dietes específiques que pugui haver-hi entre l’alumnat, de manera que garanteixen una alimentació saludable i rigorosa.

En 3 minuts podeu veure un migdia qualsevol d’aquest mes d’octubre:

 

L’estona de menjador va del tot lligada amb el temps d’esbarjo de què disposen els nens i nenes al migdia. En aquest lapse, els mestres de l’escola reben l’ajuda d’un grup de monitors, que acompanyen els infants durant l’àpat i durant l’estona de pati.

Llar d’Infants i P3: els alumnes dinen i a continuació fan la migdiada fins a les 15 h.

A partir de P4: dinen en diferents espais i, abans o després, tenen estona d’esbarjo fins a les 15 h.

A l’estona d’esrbarjo es realitzen activitats variades, com joc lliure i dirigit, jocs de taula, mecanografia, esports i activitats extraescolars, en funció del dia de la setmana.

Espai de migdia

L’Escola Nausica entén l’espai del migdia com un element important en l’etapa educativa dels infants, tant per la necessitat que els alumnes tinguin una bona alimentació com perquè adquireixin bons hàbits durant els àpats i l’estona d’esbarjo. Per a això, la directora del centre manté diverses reunions durant el curs amb l’empresa que gestiona el menjador i amb les persones que atenen els infants en aquest espai, per tal de supervisar el bon funcionament de l’escola al migdia i de plantejar les millores que proposen les famílies, l’equip de professors i els mateixos alumnes.

Aquí tenia un parell de receptes del nostres cuiners: