Metodologies diverses

Escola Nausica treballa amb metodologies diverses per poder oferir una educació personalitzada per tots els nivells, des de l’Escola Bressol fins a Secundària.

Cada infant és únic, el que significa que les seves connexions i processos d’aprenentatge són diferents de la resta de companys i companyes. D’aquí que les metodologies emprades siguin diverses.
Ens basem en l’infant com a centre del seu propi aprenentatge. Apostem per un aprenentatge innovador i significatiu.

El treball per projectes parteix dels interessos, necessitats i curiositats de l’alumnat. És vivencial basat en la creativitat, amb esperit crític i amb sensibiliat per tal de fomentar la reflexió.

Els espais d’aprenentatge on els infants de diferents edats descubreixen, proven i experimenten sent els protagonistes del seu aprenentatge, ja siguin espais matemàtics, ambients, racons, tallers, etc.
Entenem el joc com el primer pas d’aprenentatge i per tant és l’eina vital del procès.

En el treball cooperatiu tots els membres són part implicada de l’equip i cada individu aporta a la fita en comú a partir de la col·laboració, compromís i diàleg, creant sinèrgies positives, empatia i assertivitat. La seva aportació depèn dels seus talents i habiliats. Així treballem les competències per a la vida.

Amb un bon treball individual l’alumnat afronta de forma natural allò que ha après amb reflexió. Entenent l’error com a oportunitat de millora.

Scroll to Top