Metodologies educatives

L’ Escola Nausica treballa amb metodologies educatives per poder oferir una educació personalitzada per tots els nivells del centre, des de l’Escola Bressol fins a Secundària.

Cada infant éúnic, el que significa que les seves connexions i processos d’aprenentatge són diferents de la resta de companys i companyes de l’escola. D’aquí que les metodologies emprades en el centre escolar siguin diverses. 
Ens basem en l’infant com a centre del seu propi aprenentatge. En el col·legi apostem per un aprenentatge innovador i significatiu. 

El treball per projectes parteix dels interessos, necessitats i curiositats de l’alumnat. Els projectes escolar són vivencials basats en la creativitat, amb esperit crític i amb sensibiliat per tal de fomentar la reflexió. 

Els espais d’aprenentatge del centre escolars on els infants de diferents edats descubreixen, proven i experimenten. Són els protagonistes del seu aprenentatge, ja sigui en espais matemàtics, ambients, racons, tallers, etc.
Entenem el joc com el primer pas d’aprenentatge a l’escola i per tant, és l’eina vital del procès acadèmic. 

En el treball cooperatiu tots els membres són part implicada de l’equip. Cada individu aporta a la fita en comú a partir de la col·laboració, compromís i diàleg, creant sinèrgies positives, empatia i assertivitat. La seva aportació depèn dels seus talents i habiliats. Així treballem les competències per a la vida. 

Amb un bon treball individual, l’alumnat afronta de forma natural allò que ha après a classe amb reflexió. Entenent l’error com a oportunitat de millora. 

Desplaça cap amunt