Escola Nausica

L’aula d’acollida i la immersió lingüística

L’aula d’acollida es dibuixa com a eix vertebrador per afavorir la immersió lingüística  dels alumnes nouvinguts Les aules d’avui en dia es converteixen en microcosmos de diversitat lingüística, reflectint la riquesa i complexitat del món que ens envolta. Aquesta variabilitat es converteix en una oportunitat educativa, on la coexistència de diferents llengües enriqueix les experiències

L’aula d’acollida i la immersió lingüística Read More »

Desplaça cap amunt