L’educació en valors i emocions

Educar en valors i emocions ens fa conèixer i tractar-nos millor a nosaltres mateixos i també als altres.

A l’escola les emocions estan constantment presents, com per exemple a l’entrada als matins.

Alguns infants es posen contents de veure els/les seves mestres, i d’altres els costa separar-se de la persona que els acompanya

Educació en valors

Quan fem alguna activitat,com pintura, hi ha infants que gaudeixen molt i  d’altres els costa per motius diversos, per les textures, per no voler embrutar-se les mans…

La importància de la comunicació

És molt important adonar-nos del que estem sentint  i saber comunicar-ho als altres, per poder entendre’ns i buscar solucions a allò que no ens fa sentir del tot bé.

És fonamental fer  infants poden recórrer a nosaltres individualment per expressar-nos algun neguit que senten.

I també és important parlar-ne  davant de tots els infants i crear dinàmiques per reconduir aquests fets.

Fer servir les estones de tutories es fonamental i aprofitar-les per parlar de les emocions que sentim.

La importància de l’escolta

Per nosaltres és vital que els altres ens escoltin, empatitzin amb nosaltres i es posin a la nostra pell,  que s’imaginin com es sentirien  si estiguessin sentint el que nosaltres sentim.

És primordial que a l’hora de gestionar les emocions d’un infant o d’un grup, que tothom que té tracte amb aquest infant o infants estiguin assabentats del que li succeeix per poder-lo acompanyar  en el que necessiti.

Educació emocional

A l’escola ens preocupem molt del benestar emocional de tots els infants, tant de manera individual, com de manera col·lectiva.

Per això, és important que ens puguin comunicar les seves alegries o neguits per tal de fer un seguiment satisfactori en aquest sentit  i donar resposta a les seves demandes.

Finalment, vull recordar que no hi ha emocions bones ni dolentes, totes les emocions son igual de vàlides i totes tenen la mateixa importància.

Conèixer-nos bé és el que fa que puguem volar ben alt i ser nosaltres mateixos.

 

Desplaça cap amunt