Els llibres són la millor nau per viatjar lluny.

La lectura font d’aprenentatge

L’educació és un dret, i per a nosaltres la lectura és una de les accions que més impulsen i fomenten l’aprenentatge per a la vida.

Durant les estones de lectura que fem diàriament cada nena i nen de la classe dedica un temps a observar, cercar, escollir, interpretar, comprendre i imaginar entre d’altres processos cognitius que fomenta aquesta pràctica.

Com a altres avantatges  és que durant aquest moment plaent de la lectura tenen l’oportunitat de compartir els seus interessos entre iguals, ja que és una forma de mostrar-se al món i als altres i suposa una oportunitat d’intercanviar i conèixer-se a un mateix i a les persones de l’aula.

De fet, en funció del moment i del grup hi ha diversos corrents literaris que estan a l’avantguarda i fan que sorgeixin modes entre ells.

Els llibres

El manga el gènere de moda

Una d’elles que ha arribat trepitjant fort és el manga. Aquest tipus de format aporta possibilitats molt variades ja que fa que la interpretació del que llegeixen sigui més àmplia, així com també pot passar amb l’àlbum il·lustrat, on la informació es troba a la imatge i al text , per tant, els hi resulta més atractiva i comprensible.

D’altra banda, també afavoreix molt que esdevinguin certes dinàmiques entre els membres del grup, com compartir la lectura, intercanviar llibres, comentar en quin punt es troben de la història, ja que a diferència d’altres llibres els mangues acostumen a tenir una seqüència temporal més àmplia. 

Els llibres

El llibre electrònic un altre format que ha vingut per quedar-se.

Tanmateix una de les eines que cada cop es veu més a les aules són els llibres electrònics, mitjançant aquest format sostenible poden tenir entre les seves mans totes les oportunitats d’una biblioteca però en miniatura.

De fet, gràcies a la tecnologia i a diferents aplicacions moltes més persones poden accedir a aquests recursos i beneficiar-se.

Lectura

Per  aquests motius i per molts altres considerem que fomentar l’hàbit lector, respectant els interessos dels infants, afavoreix les oportunitats perquè coneguin altres recursos literaris.

També aporta avantatges en vers els àmbits cognitius, afectius emocionals i socials; tan necessaris i fonamentals per a desenvolupar-se com a persones.

Desplaça cap amunt