La creativitat obre les portes al futur

La creativitat és un element clau per al desenvolupament dels infants, especialment en les etapes primerenques de la vida.

En un món en constant evolució i incertesa és més important que mai fomentar aquesta habilitat en les generacions futures.

Creativitat

A l’Escola Nausica som conscients de la importància de la creativitat i per això, la fomentem de forma activa a través de les nostres activitats i projectes.

La creativitat és una eina indispensable per a la innovació i la resolució de problemes, i aquesta  habilitat serà cada vegada més valorada en un futur proper i incert.

Creativitat

En un món on la tecnologia i els mitjans d’informació estan canviant, la forma en què treballem i vivim és important, els infants han d’aprendre a pensar de manera creativa i autònoma.

Els preparem  per a un futur desconegut: els ciutadans del futur hauran de ser capaços d’adaptar-se a nous estils de vida i de trobar solucions innovadores a problemes que no coneixem en el present. 

Creativitat

La creativitat també és important per a la formació de la personalitat i la construcció de l’autoestima,  ja que els i les permet explorar el seu món interior i expressar-se en llibertat de forma única.

A l’Escola Nausica, fomentem la creativitat a través d’activitats artístiques, de jocs i de l´exploració del món proper i el que els envolta.

Les activitats són dissenyades per a estimular la imaginació i la curiositat dels infants.

Fomentar la creativitat en nens i nenes de 0 a 12 anys és clau i especialment rellevant, per al seu desenvolupament integral.
Desplaça cap amunt