La música és un llenguatge universal

Des de l’àrea de música busquem que els infants tinguin uns aprenentatges significatius que sorgeixin dels seus interessos, voluntats i desitjos.

A través de la vivencialitat treballem des de diferents perspectives per assolir uns aprenentatges sòlids.

Cada nen i nena és diferent i té unes habilitats i capacitats pròpies, per tant, hem de tenir present la diversitat de l’aula i buscar estratègies perquè cadascun dels alumnes se senti còmode i pugui expressar el seu talent.

És per aquest motiu que segons l’edat dels infants i els seus interessos adaptem el currículum tenint en compte els seus diferents ritmes i les característiques del grup-classe.

Des de l’àrea de música aprofitem la transversalitat d’aquesta per crear projectes interdisciplinars amb les altres àrees i establir unes connexions significatives gràcies a la contextualització del procés d’ensenyament-aprenentatge.

A l’etapa d’infantil.

Durant el primer trimestre, es fa un treball conjunt amb la tutora donant continuïtat en el procés de tria del nom de la classe, adaptant cançons, jocs motrius rítmics i petites danses que estan relacionades amb la temàtica escollida per cada classe.

La música

A cicle inicial.

La música és una eina per acompanyar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a través de diversos recursos rítmics tenint en compte les diverses maneres d’aprenentatge de cada alumne.

A tall d’exemple, l’educadora diu el nom de cada infant posant l’accent en cada una de les possibles síl·labes de forma gammificada, aconseguint una sorpresa i l’experimentació als infants, que sense ser-ne del tot conscients, han treballat el significat de la síl·laba tònica o àtona.

A cicle mitjà.

A través de la dansa com a llenguatge universal, creen coreografies amb grups de les cançons de Nadal potenciant la creativitat i la cohesió de grup.

A cicle superior.

A partir de treballar la cultura catalana, a través de l’himne i partint dels interessos dels infants, s’ha dut a terme un projecte interdisciplinar amb l’àrea d’anglès.

La música

Aquest ha partit  d’un treball cooperatiu i grups d’experts, per treballar arrel de la creació d’uns fulls informatius, els himnes que els criden l’atenció, els idiomes que s’hi parlen, els menjars típics, la música famosa o els instruments tradicionals.

La música

Així doncs, la música és un llenguatge universal que ens permet apropar i incloure els infants de totes les cultures i acompanyar-los en les diferents etapes del procés d’ensenyament-aprenentatge respectant el ritme personal fent-los únics i fomentant la seva autoestima

Scroll to Top