Projectes, una metodologia per a infants únics

Treballar per projectes és una metodologia que ofereix als infants un context que proporciona recursos diversos que fomenta la investigació i el descobriment i  permet l’aprenentatge significatiu.

Els projectes

Suposa una via d’accés al coneixement a partir de qualsevol tipus d’intel·ligència.

Permet a cada infant interactuar a través de la mirada i manera de fer amb la qual es sent més còmode, i extreu el millor de si mateix. 

Curiositat

La idea és aprofitar la necessitat imperiosa que els infants tenen de descobrir el món que els envolta.

En aquest procés, el mestre provoca mitjançant procesos que generen pensaments i hipòtesis sobre allò que experimenten de forma vivencial.

L’aprenentatge no és només el resultat final sinó que inclou tot el procés: les preguntes inicials, la recerca, les discussions i converses, les hipòtesis i conclusions…

Els projectes

Els projectes, tracta d’un treball en equip on tothom té alguna cosa a dir i a fer.

Per tant, cada infant és imprescindible per assolir els objectius.

Així doncs, cadascú acaba amb la sensació de formar part de quelcom molt gran que li ha permès aprendre d’una forma vivencial.

A la Nausica…

Creiem en una forma de treballar en què els infants son el centre del seu aprenentage i la part més important del procés.

A la Nausica…

Es senten protagonistes i elements imprescindibles del que estan treballant.

A la Nausica…

Aprenen d’una forma més rica i eficaç; més coherent amb el món que ens envolta i, a més, ho fan amb una autonomia força evident.

Investigació i descobriment

La tasca del mestre, doncs, és acompanyar els nens i nenes en totes les seves facetes.

Conèixer-ne els punts forts i aquells en què cal treballar més; aprendre i descobrir al seu costat tot vetllant per tocar els diferents sabers de les àrees implicades.

Si!!! Apliquem metodologies diverses per infants únics.


Aprenentatge

Desplaça cap amunt