Atenció mèdica

L’Escola Nausica té una pòlissa amb la mútua Generali que atén els accidents que es produeixen tant al col·legi com en les sortides culturals, excursions i convivències. Aquesta assegurança, però, no cobreix les malalties comunes ni els accidents que siguin aliens a les activitats del centre però hi ha una atenció mèdica impecable i molt eficient per als accidents i/o incidències que poden passar en el mateix centre o quan estem en una sortida.

D’altra banda, l’Institut Municipal de la Salut del Districte de Sarrià- Sant Gervasi és l’organisme encarregat de les revisions mèdiques pertinents dels alumnes i de les vacunacions a sisè de Primària: hepatitis A, varicel·la, meningococ (MCC) i papil·loma humà (VPH, només en les nenes).


Orientacions sanitàries

Quan un infant arriba a l’escola amb una malaltia transmissible exposa els altres alumnes al perill del contagi. Per tant, convé que no assisteixi a l’escola cap nen o nena que tingui alguns dels següents símptomes:

-Febre, temperatura superior als 37 graus centígrads.

-Processos diarreics aguts o infecciosos.

-Vòmits repetits

-Infeccions a la boca.

-Erupcions i altres alteracions a la pell.

-Conjuntivitis infecciosa sense tractament.

Amb tot, s’acceptarà l’assistència dels alumnes que duguin un informe del pediatre amb el diagnòstic que la malaltia que pateix no és infecciosa.

-En el cas que es detecti la presència de polls al cap dels vostres fills, caldrà avisar de seguida el tutor i iniciar immediatament el tractament. Es valorarà l’assistència o no de l’infant a l’escola durant els següents dies.

-En el cas de ferides obertes, s’han de dur degudament desinfectades i protegides amb gasses, tiretes o equivalent.

-Si alguna vegada es requereix medicació mentre es troba a l’escola o ha de fer algun règim especial, és indispensable que s’especifiqui per escrit el nom, l’horari i la dosificació corresponent acompanyat d’una còpia de la recepta del metge.

-En cas d’indisposició, s’avisarà la família perquè vingui a recollir l’alumne. En cap cas es donarà cap mena de medicació.

Scroll to Top