Orientacions sanitàries escolars

És important conèixer les orientacions sanitàries de l’Escola Nausica. Quan un infant arriba a l’escola amb una malaltia transmissible exposa els altres alumnes al perill del contagi. Per tant, convé que no assisteixi al col·legi cap nen o nena que tingui alguns dels següents símptomes:

Amb tot, s’acceptarà l’assistència dels alumnes que duguin un informe del pediatre amb el diagnòstic de la malaltia que pateix no és infecciosa.

  • En el cas que es detecti la presència de polls al cap dels vostres fills, caldrà avisar de seguida el tutor i iniciar immediatament el tractament. Es valorarà l’assistència o no de l’infant a l’escola durant els següents dies.
  • En el cas de ferides obertes, s’han de dur degudament desinfectades i protegides amb gasses, tiretes o equivalent.
  • Si alguna vegada es requereix medicació mentre es troba a l’escola o ha de fer algun règim especial, és indispensable que s’especifiqui per escrit el nom, l’horari i la dosificació corresponent acompanyat d’una còpia de la recepta del metge.
  • En cas d’indisposició, s’avisarà la família perquè vingui a recollir l’alumne. En cap cas es donarà cap mena de medicació.
Scroll to Top