Orientacions sanitàries escolars

És important conèixer les orientacions sanitàries de l’Escola Nausica. Quan un infant arriba a l’escola amb una malaltia transmissible exposa els altres alumnes al perill del contagi. Per tant, convé que no assisteixi al col·legi cap nen o nena que tingui alguns dels següents símptomes:

Verde Virus Clínico Agradable Vacuna Planificación General Salud Folleto

Amb tot, s’acceptarà l’assistència dels alumnes que duguin un informe del pediatre amb el diagnòstic de la malaltia que pateix no és infecciosa.

  • En el cas que es detecti la presència de polls al cap dels vostres fills, caldrà avisar de seguida el tutor i iniciar immediatament el tractament. Es valorarà l’assistència o no de l’infant a l’escola durant els següents dies.
  • En el cas de ferides obertes, s’han de dur degudament desinfectades i protegides amb gasses, tiretes o equivalent.
  • Si alguna vegada es requereix medicació mentre es troba a l’escola o ha de fer algun règim especial, és indispensable que s’especifiqui per escrit el nom, l’horari i la dosificació corresponent acompanyat d’una còpia de la recepta del metge.
  • En cas d’indisposició, s’avisarà la família perquè vingui a recollir l’alumne. En cap cas es donarà cap mena de medicació.
Scroll to Top