Projecte educatiu

El projecte educatiu d’Escola Nausica té establerts trets d’identitats que garanteixen la millor formació i progrés dels infants de totes les etapes, des de la llar d’infants fins a la secundària.

Trets d’identitat:

 • Fundació escolar sense ànim de lucre.
 • Centre concertat d’una sola línia.
 • Amb 80 anys d’experiència.
 • Som escola:
  • Laica.
  • Catalana.
  • Plural.
  • Arrelada al barri.
  • Oberta a les famílies.
  • D’una sola línia.

Col·laboració amb les famílies

A Escola Nausica donem importància a la relació: alumnat-família-escola. Per això, treballem contínuament per establir un vincle positiu de treball conjunt i suport mutu entre les famílies i tot el professorat. D’aquesta manera, afavorim el procés, creixement i evolució dels infants amb la màxima coherència i compromís.

Comunicació personal

Afavorim la creació d’un ambient i vincle afectuós i proper en què els i les mestres basen la relació amb els alumnes en una autoritat guanyada sempre a partir del prestigi, l’experiència i l’acompanyament. Un dels nostres trets d’identitat és la comunicació directa i amable com un element essencial per crear un feedback continu de confiança en el grup que permetin solucionar conflictes i generar amistats.

En aquest sentit comunicatiu, a Nausica donem importància a la varietat del domini de llengües, ja que és fonamental pel futur dels nostres alumnes. Per aquest motiu, a part del català i el castellà, volem que els infants es familiaritzin amb l’anglès des de ben aviat. Sent l’anglès la tercera llengua d’aprenentatge.

Aprenentatge vivencial

A l’Escola Nausica entenem la diversitat com un element enriquidor. El nostre objectiu és que cada alumne conegui i accepti positivament la seva singularitat i que es proposi exigentment el seu propi creixement. D’aquesta manera, Nausica treballa per generar un entorn educatiu que estimuli en l’alumne la formació d’un criteri propi, l’exercici de la llibertat responsable i l’esforç continuat per ser un mateix. Amb el guiatge personalitzat i atent de l’equip educatiu del centre per cobrir les necessitats i superar les dificultats.

Treball cooperatiu

A Nausica fomentem el treball cooperatiu, com una via d’aprenentatge integral. D’aquesta forma, els infants persegueixen una fita comuna a partir de la col·laboració, el compromís i el diàleg. Amb tot, l’actuació col·laborativa crea sinergies positives d’amistat i desenvolupa una actitud empàtica i assertiva entre els infants.

Scroll to Top