Comunicació plurilingüe

La llengua és el pilar on es sustenten tots els aprenentatges escolars. Per tant, és imprescindible que la seva adquisió a l’escola sigui progressiva i sòlida. La comunicació plurilingüe és essencial en el dia a dia.
A causa de l’augment dels intercanvis culturals, laborals i socials entre països d’arreu del món, el domini d’una o més llengües estrangeres és fonamental pel futur de l’alumnat. Per aquesta raó, a l’escola donem molta importància a estudiar en anglès.

Llengua catalana

El català és la primera llengua de l’escola i es treballa com a tal i vehicularment. L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fa de manera natural i respectant el ritme natural de cada infant del centre educatiu. Per a treballar-ho, no noméés fa mitjançant exercicis específics, sinó que s’engloba en diverses vivencies dels nens i nenes a l’aula. D’aquesta manera l’aprenentatge a l’escola és significatiu. Per avançar cap a una bona parla es duen a terme pràxies per aconseguir una bona dicció i expressió oral. Quan l’alumnat ja disposa d’un cert domini del llenguatge oral, comença un procés més específic de la lectura i l’escriptura. Per arribar a la interpretació i reproducció de textos fins adquirir fluidesa en totes les dimensions. 

Llengua castellana

La llengua castellana es treballa a l’aula com matèria important en totes les seves dimensions. L’educació física s’imparteix en castellà a tots els cursos del col·legi. Garantint que l’alumnat que té com a primera llengua el català pugui comunicar-se amb més fluidesa en contextos variats. Com també, l’alumnat que té com a primera llengua el castellà la mantingui i la practiqui al centre escolar. 

Llengua anglesa

A l’Escola Nausica, apart del català i el castellà, volem que els infants també es familiaritzin amb l’anglès des de ben aviat. Per això, en l’escola ens plantegem diferents espais on els infants tenen contacte amb la llengua anglesa mitjançant diferents activitats. Cada dia l’alumnat té una sessió d’anglès, ja sigui amb la mestre o l’auxiliar nadiu de conversa. A més a més la plàstica, Arts& Crafts, es fa en anglès. En aquest sentit, la coordinació entre la nostra escola i la nostra secundària, Escola Els Arcs, facilita una bona continuïtat en l’aprenentatge de la llengua anglesa, i també un bon aprenentatge de la llengua francesa a l’ESO. 

Les llengües són la part més preciada de les diferents cultures i de la nostra escola, se les ha de mimar i respectar. Quantes més se’n saben més facilita aprendre’n de noves. Al nostre centre escolar tothom és benvingut, vingui d’on vingui i parli la llengua que parli. 

Desplaça cap amunt