El domini d’una o més llengües estrangeres és fonamental per al futur dels alumnes, a causa de l’augment dels intercanvis culturals, laborals i socials entre països d’arreu del món que es produeixen actualment. A l’Escola Nausica, a part del català i el castellà, volem que els infants es familiaritzin amb l’anglès des de ben aviat. Per això, durant l’Educació Infantil ja es plantegen espais perquè els nens i nenes tinguin el primer contacte amb la llengua anglesa, mitjançant jocs, cançons i vídeos.

A partir de primer de Primària, s’estableix l’anglès com a llengua vehicular en les sessions dedicades a aquesta matèria, per tal que els alumnes s’esforcin a l’hora de comprendre el mestre i de comunicar-s’hi. A més a més, en les sessions s’utilitzen molts recursos visuals i auditius perquè els infants aprenguin en una atmosfera dinàmica (música, vídeos, pòsters, llibres de text, sortides al teatre, jocs d’ordinador…). A mesura que s’avança de curs, s’augmenta l’exigència en els continguts, i en el Cicle Superior s’aborda l’estudi de la gramàtica.

A més a més de l’assignatura d’anglès, a Primària l’anglès també s’utilitza com a llengua vehicular en les classes de Plàstica (Arts and Crafts) i durant l’horari de projectes, de manera que els infants van adquirint vocabulari i fluïdesa en un contexts diferents. A Educació Infantil l’auxiliar de conversa (professor natiu) entra a les classes cada matí.

Amb tot, en acabar el Cicle Superior d’Eduació Primària els alumnes seran capaços d’expressar-se en anglès amb certes garanties tant oralment com per escrit.

Aquí teniu el percentatge d’us de la llengua anglesa per cursos:

En aquest sentit, la coordinació entre l’Escola Nausica i la nostra secundària, Escola Els Arcs, facilita una bona continuïtat en l’aprenentatge de la llengua anglesa, i a partir de 1r d’ESO s’incorpora la formació en llengua francesa, des de zero o des de nivells mitjans en funció dels coneixements de l’alumne. També cal destacar el compromís amb l’ensenyament de llengües estrangeres i la mateixa escola de llengües pròpia de l’Institut Cultural del CIC (Batxillerat), centre amb què la Fundació Els Arcs té un conveni.


CAPS (Conversation Assistant Programme for Schools)

D’altra banda, cal destacar que l’Escola Nausica, juntament amb els centres que constituim la Fundació Els Arcs, i amb l’assessorament del CIC, escola d’idiomes, formem part d’un projecte que gestiona l’empresa Home to Home i que permet a tots els alumnes de Primària d’aquestes escoles gaudir d’un professor auxiliar de conversa amb llengua anglesa nativa. En aquestes sessions específiques, els nens i nenes practiquen l’expressió oral en grups reduïts i amb dinàmiques actives.