Escola vivencial

L’aprenentatge vivencial tracta de portar, a les aules, al centre, la forma en què la vida t’ensenya. Escola Nausica és escola vivencial. El professorat planteja situacions on l’alumnat hagi d’enfrontar-se a problemes, prendre decisions, assumir responsabilitats i cooperar en grups, etc. 

treball cooperatiu

L’objectiu de ser una escola vivencial és portar l’escola de la vida a la vida a l’escola. Les activitats, treballs, projectes, etc. realitzades requereixen una avaluació contínua. Tan important és avaluar els objectius com avaluar el procés. En les avaluacions, l’alumnat ha de tenir un paper actiu i protagonista. Aprenent a reflexionar, juntament amb els professors, sobre els mecanismes d’aprenentatge i portant a terme una autoavaluació. Sent plenament conscients de les fortaleses i debilitats que hi han pogut sorgir durant el període. En la nostra cerca d’un aprenentatge vivencial volem que totes les persones que formen part del projecte s’enriqueixin, involucrin i facin front a les seves necessitats, debilitats, etc. alhora que reforcen les seves fortaleses.

Hort

En l’educació activa i vivencial de Nausica, tenen la mateixa cabuda l’ús de llibres de text com la realització de diferents projectes que arriben a convertir els continguts en una experiència. Per això fomentem la creació del nostre propi material didàctic adaptat a les necessitats dels alumnes. Un material en el qual l’alumnat forma part de la seva creació sent partícips donant propostes i mostrant les seves inquietuds.

 

Desplaça cap amunt