L’aprenentatge, el pensament crític i ser creatius.

A l’Escola Nausica creiem que l’aprenentatge no es tracta simplement de memoritzar fets i dades, sinó de desenvolupar el pensament crític, resoldre reptes i ser creatius.

L’educació és un dels pilars fonamentals de qualsevol societat. És a través d’aquesta que els infants  adquireixen coneixements, desenvolupen habilitats i aprenen valors que els ajuden a créixer com a individus, a formar-se com a persones i a contribuir al progrés de la societat en què viuen.

En la societat actual, l’educació juga un paper encara més rellevant, ja que estem immersos en una època de canvi constant i ràpid.

En un entorn cada vegada més globalitzat i multicultural, on els coneixements i les habilitats són essencials per afrontar i adaptar-se als nous reptes. És per això que la clau de l’educació radica en despertar i canviar el món.

Aprenentatge

I com ho fem?

Escoltant els interessos i les inquietuds del nostre alumnat. Què és els que els interessa, preocupa o encurioseix.

Un dels objectius fonamentals de l’educació és despertar el pensament crític i la curiositat dels infants.

Despertar implica estimular la curiositat, la reflexió i la consciència sobre els problemes i les necessitats del món que els envolta.

És a través d’aquesta capacitat de qüestionar, analitzar i reflexionar que es pot generar un canvi real.

Aprenentage

El pensament crític permet als individus veure més enllà de la superfície i entendre les causes i les conseqüències de les situacions, qüestionar el món que els envolta, pensar per si mateixos i no acceptar cegament tot el que reben.

D’aquesta manera aprenen a generar solucions innovadores i prendre decisions informades. A més, la curiositat és el motor de l’aprenentatge i de la descoberta. Fomentar aquesta curiositat en els infants és essencial perquè puguin explorar nous àmbits i generar coneixements nous.

En resum, aquesta declaració posa en relleu la importància de l’educació en el desenvolupament de ciutadans crítics, actius i compromesos amb el bé personal, comú i el progrés social.

Aprenentages

Desplaça cap amunt