Escola Plurilingüe

A Escola Nausica entenem la necessitat de ser escola plurilingüe. En una societat cada vegada més complexa, el domini de diverses llengües i el seu bon ús comunicatiu, acadèmic i professional és imprescindible i necessari. L’ús i l’aprenentatge de les llengües com a eines potenciadores de la comunicació, el coneixement i la construcció del pensament ric, crític i integral per poder fer front al món actual canviant i complex.

La llengua catalana és la llengua vehicular del procés d’ensenyament­-aprenentatge i de comunicació juntament amb la llengua castellana. L’aprenentatge de la llengua es realitza a través de diferents formes de treball: l’ús d’auxiliars de conversa nadius, el treball en grups reduïts, experiències d’immersió lingüística, etc. L’Escola Nausica té com a objectiu final aconseguir que els nens i nenes siguin competents per viure en un món cada dia més global. Que el nostre alumnat aprengui, entengui i s’expressi en el màxim de llengües possibles. A Nausica apostem pel català, castellà, anglès i francès, a Secundària. Per aquest motiu, dins del projecte educatiu del centre, l’aprenentatge de llengües estrangeres i reforçar les llengües vehiculars té un paper molt important.

L’Escola Nausica és escola plurilingüe a Barcelona, al districte de Sant Gervasi. Construir una escola plurilingüe i intercultural buscant propostes d’aprenentatge que faciliten la transmissió de coneixements que responguin als interessos dels nostres alumnes.

Desplaça cap amunt