Experimentació – LLar

Petit vídeo de Llar d’Infants

Experimentació. Procés de descoberta, de creativitat i d’aprenentatge significatiu