Salut i benestar

La salut i benestar és essencial per a Nausica. Volem assolir un estil de vida el més saludable possible. A l’Escola Nausica eduquem en el valor de la salut, optimitzant les diferents dimensions de la persona: la dimensió emocional, la social, la cognitiva i la física per aconseguir un equilibri entre les parts que possibilitin actuar de manera autònoma, responsable i solidària. Volem formar persones competents en situacions d’interacció amb els altres i amb el medi.

El nostre projecte educatiu treballa les dimensions de la persona en les diferents àrees: la individual, la relacional i la racional:
En l’àrea individual creiem fonamental aprendre a cuidar-se. Tant en l’àmbit emocional per arribar a un equilibri personal, com en l’àmbit físic per arribar a tenir cura del cos. És prioritari treballar l’autoconeixement i l’autoregulació. Tant física com emocional, la resistència, la frustració i l’autoestima. Practiquem la crítica constructiva i l’autoconsciència de com estem i ens sentim. Verbalitzar aquest procés ens ocupa bona part del dia a dia i forma part de la nostra felicitat.

IMG-20190528-WA0022

Com ho fem a la Nausica?

A la Nausica tenim cuina pròpia. Donem molta importància a adquirir hàbits saludables i l’equip de cuina ho fa possible. Atenint-nos a les diferents necessitats individuals i col·lectives. Es cuina pensant en adquirir una cultura culinària variada, amb essència i equilibrada. L’acte de menjar té aquest component nutritiu, però també té connotacions importants de convivència, proporció de plaer, relacions afectives i de comunicació, identificació cultural, etc. Dins del nostre Pla de Convivència, l’educació alimentària pren un paper important, on les famílies participen amb enquestes i suggeriments.

Entenem l’educació física des d’un concepte global. Per aquest motiu, a la Nausica incloem l’activitat de piscina dins l’horari escolar. Creiem que és essencial pel desenvolupament físic i emocional.
Des de P4 fins a 4t de primària tenen una sessió de piscina setmanal a cinc minuts de l’escola, a Piscines Santaló. Quan arriben al Cicle Superior, a 5è i 6è de primària, potenciem la pràctica de diferents esports col·lectius al poliesportiu de la nostra secundària, Els Arcs.

Àrea relacional:

Aprenem a conviure en els diferents espais educatius. Aprenem habilitats socials, hem de ser conscients i treballar les relacions afectives, l’empatia, l’assertivitat, el diàleg, la diversitat, la gestió del temps lliure, la relació amb el medi ambient, etc.
La majoria d’alumnes de l’Escola Nausica viuen al barri o venen a l’escola a peu o en transport públic. El treball del Camí Escolar i la seva mobilitat els ensenya a ser vianants autònoms, responsables i a confiar en els nostres veïns. En l’àrea racional, volem que els nens i nenes coneguin com són i què volen, què pensen i per què, què fan i què poden fer.

Tots aquests eixos tenen estretes interrelacions, coincidències i interdependències.
Ens interessa que des de l’escola hi hagi una prevalença i les interrelacions més rellevants en cada moment i en cada context per avançar en la construcció d’estils de vida saludables tant en l’àmbit individual com col·lectiu.

Desplaça cap amunt