Nausica és una escola oberta i activa i per això la nostra activitat no es limita a la formació acadèmica ordinària dels infants. Com a entitat, fomentem la participació en diverses iniciatives promogudes per institucions externes i ens hi impliquem per tal que els alumnes i els mestres de l’escola puguin aprendre i gaudir en un entorn de servei a la comunitat.

Centre educatiu de pràctiques del Grau de mestre

L’Escola Nausica és conscient de la rellevància de l’etapa formativa en el camí cap a l’aula i per això obre les seves portes a la comunitat universitària com a centre homologat de pràctiques. D’aquesta manera, els estudiants disposen de l’oportunitat de viure l’experiència d’educar de primera mà i d’aprendre de la metodologia del centre i dels professionals que hi treballen. En aquest sentit, Nausica col·labora també amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb implicació directa en diversos cursos i jornades.

Com a centre de pràctiques, l’escola acull alumnes dels centres següents:

Nausica és una escola oberta i activa i per això la nostra activitat no es limita a la formació acadèmica ordinària dels infants. Com a entitat, fomentem la participació en diverses iniciatives promogudes per institucions externes i ens hi impliquem per tal que els alumnes i els mestres de l’escola puguin aprendre i gaudir en un entorn de servei a la comunitat.

Escola Nova 21

Des del curs 2016-17, Nausica participa en el projecte Escola Nova 21, una iniciativa promoguda per una sèrie d’entitats socials que persegueix el repte d’adaptar l’educació als nous temps, per tal que els infants i joves gaudeixin a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit. D’aquesta manera, i juntament amb 456 centres educatius catalans, l’Escola Nausica pren part d’aquesta transformació pedagògica rebent assessorament i formació específica i alhora compartint els resultats i vivències amb tota la xarxa educativa d’Escola Nova 21, organitzada en grups territorials.

Projecte Retain (URL)

Durant els cursos 2014-15 i 2015-16, hem col·laborat en el projecte Retain, liderat per la Universitat Ramon Lull – Blanquerna i que pretén dissenyar experiències d’aprenentatge per al bon desenvolupament de l’educació a Europa. La iniciativa es basa en l’estudi i promoció d’un ambient de treball inclusiu i creatiu dins de les escoles, que inspiri la col·laboració entre les diferents generacions de mestres, entre l’escola i el món exterior, entre els alumnes i els professors i entre els professors i els pares. El projecte busca fomentar la iniciativa, creativitat i compromís dels mestres a Europa per retenir-ne i promoure’n el talent i la capacitat d’innovació.


Escoles + Sostenibles

Des del curs 2001-02, Nausica està compromesa amb Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar), un programa dinamitzat per l’Ajuntament de Barcelona que fomenta la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat. Des d’Escoles + Sostenibles no s’ofereixen activitats programades ni solucions prefabricades, sinó que s’anima les escoles elaborar els seus propis projectes amb la participació activa dels infants en tots els processos. Amb tot, el programa brinda als centres recursos materials, assessorament específic, propostes de treball, vies de comunicació, ajut econòmic…per tal que els reptes sostenibles es puguin dur a terme i tinguin continuïtat al llarg dels anys. Des de Nausica, s’han emprès projectes relacionats amb la reducció del consum d’aigua, la disminució del paper d’alumini, la realització d’un hort urbà, etc.