Col·laboració amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

L’Escola Nausica col·labora amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu en formar part dels grups de discussió relacionat amb el projecte del Consell Escolar de Catalunya, Un nou present educatiu. Els grups de discussió ens han de permetre recollir les veus de la comunitat …