Infants autònoms i creatius

Des de ben petits, a l’escola Nausica, acompanyem als infants a crear hàbits, rutines diàries, proposem activitats plàstiques i experimentacions.

L’objectiu principal d’aquestes activitats és aconseguir que, a poc a poc, es moguin amb autonomia i expressin la seva creativitat amb total llibertat.

Els hàbits i les rutines diàries en els infants com netejar-se les mans, parar taula, recollir la classe… són fonamentals pel seu desenvolupament cognitiu.

Aquestes rutines i hàbits els fa sentir realitzats, feliços, desenvolupen la seva independència i, sobretot, confien més en sí mateixos.

Amb aquestes rutines, acompanyem a l’infant a preparar-se, a poc a poc, al món real. Ajudem i, al mateix temps, neix espontàniament la cooperació i les relacions personals tant a dins com a fora de l’aula.

És molt important tenir en compte que cada infant és únic, especial i diferent de la resta, per tant, utilitzar una mateixa metodologia per a tots, és un error.

A Nausica adaptem els mètodes a la personalitat i maduresa de cada alumne
Hàbits i rutines amb el menjar

Hàbits i rutines amb el menjar

Hàbits i rutines higièniques

Hàbits i rutines higièniques

Hàbits i rutines que sorgeixen dels nens.

A mesura que es fan més grans, guanyen autonomia i volen fer les coses per ells mateixos. En aquest cas, els nens i nenes guarden el seu pitet després d’esmorzar i dinar per voluntat pròpia, fet que s’ha convertit en una nova rutina

Hàbits i rutines que sorgeixen dels nens

Hàbits i rutines a elecció dels infants.

Hàbits i rutines a elecció dels infants

Les activitats plàstiques són formes d’expressió que fem servir des de ben aviat dins l’escola, ja que faciliten la comunicació de l’infant amb els seus iguals i amb els adults que l’envolten, potencien la imaginació i afavoreixen l’exteriorització dels sentiments.

Dins el llenguatge plàstic, també treballem la manipulació de diferents materials, textures i instruments lúdics que permeten entrenar habilitats per afavorir el desenvolupament sensoriomotor.

Les activitats plantejades als infants en aquestes edats, acostumen a ser de caràcter més lliure, amb l’objectiu principal de fomentar la creativitat i l’expressivitat de cada nen/a.

Els infants es comencen a expressar plàsticament des de molt petits i aquestes propostes els hi aporten plaer, curiositat i fascinació.

A mesura que van practicant noves tècniques i manipulen diferents materials, comencen a sorgir les preferències i són els mateixos infants els que fan propostes de treball plàstic per dur a terme.
A través d’una idea, una vivència viscuda, un descobriment, …; apareixen noves activitats de caràcter més concret.

Proposta d’activitat plàstica

Deixem fluir la nostra imaginació i la nostra creativitat, pintem amb tota classe de materials i experimentem amb la pintura.

Proposta d'activitat plàstica

Proposta d’activitat plàstica per part dels infants

Aprofitem la curiositat que sorgeix amb els avions i treballem amb diferents tècniques i activitats.

Proposta d'activitat plàstica per part dels infants

Amb les experimentacions els nens i nenes diàriament exploren lliurement objectes i materials en l’àmbit sensorial i perceptiu, posant en joc tots els sentits, els miren, els oloren, els tasten, els toquen i els escolten.

Amb aquest tipus d’activitats, potenciem que l’aprenentatge sigui significatiu posant èmfasi en la creació, l’evolució i relació entre els conceptes.

El paper de l’adult durant aquestes activitats és el de preparar l’espai, proporcionar els materials, posar-los al seu abast i deixar que els nens i nenes explorin lliurement el que els hi vingui de gust, acompanyant-los només si és necessari.

Experimentació amb fruites de la temporada.

Expliquem quines fruites són, les mostrem, les manipulem, les tastem… algunes són més dolces, unes altres més àcides…

Experimentació amb fruites de la temporada.

Scroll to Top