Schoology

La situació actual ens va portar a ampliar l’espai online per poder donar continuïtat al procés educatiu i que l’alumnat i/o famílies (pels més petits) tinguin accés a altres recursos i activitats addicionals des de casa. Per tant, cal que tot l’alumnat tingui un correu electrònic corporatiu.

Ens hem format i hem habilitat les aules en línia mitjançant aquest sistema de gestió d’aprenentatge. Schoology és una plataforma que permet un nombre il·limitat d’alumnes, on hi pot haver tants cursos com ens interessin que es podeen un mateix compte. Té una apariència i funcionament molt similar al Moodle que es fa servir a la nostra secundària, Els Arcs, però sense la necessitat d’instal·lació. D’aquesta manera hem creat un aula virtual en línia per caca curs, des de P3 a 6è, on podem pujar diferents tipus de material.

Tanmateix, amb aquesta plataforma e-learning, creem un espai virtual més ampli al núvol i així, a mesura que els infants tenen més autonomia, a partir sobretot de 5è, utilitzem Schoology i els alumnes ja si van familiaritzant i en fan un ús més sistemàtic: poden compartir arxius de la matèria, vídeos, pujar imatges, o presentar material específic i fins i tot organitzar un port-foli individual. En un únic lloc centralitzem informació digital necessària d’una matèria o curs i, amb els més grans, podem agilitzar la comunicació entre grups de treball i la classe. Tenim possibilitat de compartir dubtes, tenir un espai de debat, assignació de tasques i valoracions personals.

Com ens donem d’alta i usem la plataforma d’apenentatge Schoology?


Les famílies de P3 a 3r i l’alumnat de 4t a 6è han de:

1. Cal donar-se d’alta a l’e-mail corporatiu: https://youtu.be/0zXhSx6GLXc
2. Cal donar-se d’alta a Schoology i entrar en un curs: https://youtu.be/R9RVkRINBIY
3. Gestionem les activitats a Schoology: https://youtu.be/-yTJWfUdC_U
Scroll to Top