Serveis Escolars

A Escola Nausica com a centre escolar familiar, innovador i vivencial, oferim un ventall de serveis escolars per afavorir i ajudar a la conciliació familiar.
Menjador escolar, permanències, atenció mèdica, servei psicopedagògic i casal d’estiu. Gràcies a l’oferta dels diversos serveis disponibles per a tots els nostres alumnes, des de l’escola pretenem col·laborar i millorar el dia a dia dels alumnes. I d’aquesta manera, aconseguir facilitar l’organització dels horaris de les respectives famílies.

La missió educativa de Nausica no es limita exclusivament a l’eix curricular. Com a col·legi de Barcelona tenim l’objectiu de facilitar i estar al costat dels nens i nenes en el seu procés d’aprenentatge i evolució.

Scroll to Top